Skip to main content

SEO Audit

Pagina overzicht

Onder de SEO Audit vind je een pagina overzicht.
Hier kun je alle pagina's vinden en filteren/sorteren op URL, type, taal of titel.
De impact geeft aan hoe belangrijk een pagina is (score tussen 1 en 100) en de conditie geeft de totaalscore (1 tot 100%) aan. Een ander hulpmiddel is de Assistent onderaan het SEO audit-menu. Hier vind je de beste quick-fixes.

Door op een URL te klikken ga je naar een SEO Audit detailpagina met alle informatie over deze specifieke pagina.

Issue overzicht

Onder de SEO Audit vind je een issue overzicht.
Op deze pagina zie je een overzicht van alle issues die zich voordoen op jouw website.
Deze zijn ingedeeld in Indexeerbaarheid, Inhoud, Mobiel, Technisch, Social media en SERP Preview.
Uiteraard is het de bedoeling om zo veel mogelijk issues op te lossen.

Door op een issue te klikken ga je naar een pagina overzicht met alle pagina's waarbij dit issue zich nog voordoet. 

Alarm meldingen

SEO Alerts zijn een prima manier om problemen op een website te voorkomen. Het Dashboard crawlt continue jouw website. Op het moment dat wij een probleem tegenkomen kunnen we jou daarvoor waarschuwen door een SEO alert te versturen. 

Op deze pagina kun je aangeven bij welke issues je een bericht wil ontvangen, ook kun je de gevoeligheid van de alarm meldingen en de persoon aanvinken die de melding moet ontvangen.

Volg veranderingen

Je past jouw website regelmatig aan en deze wijzigingen zijn terug te vinden in het logboek. Hierdoor kun je eenvoudig de oorzaak van een stijging of daling terugvinden.

Pagina snelheid

Pagina snelheid wordt steeds belangrijker. Niet alleen voor Google maar vooral voor je conversie ratio.

De SEO Audit is geïntegreerd met Google Lighthouse. De beste pagespeed scan van dit moment. Iedere pagina van je website scannen we regelmatig met Lighthouse. We houden de laadtijden in de gaten en ook hoe snel de eerste, de meest belangrijke en de laatste inhoud op het scherm te vinden is, de impact van jouw stylesheets, JavaScript, etc.

Duplicates

Duplicate content maakt pagina's minder uniek en zorgt vaak voor interne concurrentie. Toch is duplicate content praktisch onmogelijk handmatig op te sporen.  De SEO Audit spoort voor jou razendsnel alle duplicate content in jouw site op. Of het nu gaat over exact match duplicate titels of pagina's die qua inhoud te veel op elkaar lijken maakt ons niets uit. We vinden ze allemaal voor je.

Zodra we ze gevonden hebben zetten we ze netjes en duidelijk onder elkaar zodat jij de duplicate content issues in no-time op kunt lossen. 

 

SEO Audit detailpagina

Op de  SEO Audit detailpagina vind je alle controles van een specifieke pagina.
Op de hoofdpagina zie je:

  • de meest recente veranderingen (We hebben belangrijke veranderingen gevonden nadat we onze laatste check hebben uitgevoerd) 
  • Kritieke problemen (Los deze kritieke problemen op die een direct impact hebben op de performance van jouw website.)
  • Belangrijke problemen (Los deze belangrijke problemen binnenkort op.)
  • Good practice (Los deze problemen op wanneer er tijd voor is.)

In het submenu aan de linkerkant zijn de controles per categorie te vinden.
Iedere pagina wordt gecontroleerd op de volgende punten.

SERPS

De SERP Preview bestaat uit de titel, de metaomschrijving en de url. Houd uw titel schoon en uw metaomschrijving aantrekkelijk.

De Titel: 
De titel van een pagina wordt overgenomen door zoekmachines in de zoekresultaten maar daar is maar een beperkte plek voor, maximaal 70 tekens. Een te korte titel kan er ook voor zorgen dat de titel niet wordt overgenomen.
De titel geeft in het kort aan waar een pagina over gaat. Wij kijken of de inhoud van deze titel ook in de juiste mate terugkomt op jouw pagina.

De Metaomschrijving: 
De metabeschrijving van een pagina wordt overgenomen door zoekmachines in de zoekresultaten maar daar is maar een beperkte plek voor, maximaal 156 tekens. Een te korte metabeschrijving kan er ook voor zorgen dat de metabeschrijving niet wordt overgenomen.
De ideale metabeschrijving is een korte en aantrekkelijke samenvatting van jouw pagina. Wij kijken of de inhoud van deze metabeschrijving ook in de juiste mate terugkomt op jouw pagina.

Indexeerbaarheid

Pagina's kunnen op verschillende manieren uit de Google-index worden verwijderd. 

Zorg er voor dat pagina's geïndexeerd mogen worden door zoekmachines wanneer deze voldoende relevante informatie bevatten. Wanneer een pagina geen meerwaarde hebben voor een bezoeker kun je er voor kiezen deze niet te laten indexeren.

Je kunt pagina's uit de index van een zoekmachine weren door een meta tag mee te geven. <meta name="robots" content="noindex">

Je kunt pagina's uit de index van een zoekmachine weren door aan te geven dat de originele versie van deze pagina op een andere url bestaat. Dit doe je door een cannonical mee te geven naar een andere pagina <link rel="cannonical" href="https://www.jouwsite.nl/andere-pagina" />.

Je kunt pagina's uit de index van een zoekmachine weren door een specifieke server header te zetten die aan zoekmachines aangeeft dat een pagina niet geïndexeerd mag worden.

Je kunt pagina's uit de index van een zoekmachine weren door de pagina in jouw robots.txt bestand op te nemen.

Url Toegankelijkheid

De URL of locatie van een pagina kan het voor een cralwer gemakkelijker of moeilijker maken om een pagina te crawlen.

Een sitemap is een XML pagina met daarop alle pagina's op jouw site in het juiste formaat (XML) zodat nieuwe pagina's snel door zoekmachines ontdekt kunnen worden. De sitemap moet te vinden zijn in de robots.txt door middel van de regel:
sitemap: https://www.jouwsite.nl/sitemap.xml

Een SSL certificaat zorgt er voor dat jouw verbinding niet afgeluisterd kan worden zodat login en andere gegeven veilig verzonden kunnen worden. SSL is bovendien de basis van en een vereiste voor http2, een manier om jouw webpagina sneller en veiliger te laten zien. Een SSL verbinding geeft een klein voordeel in Google.

Een canonieke url is altijd een goed idee. Je kunt een canonieke url ook naar zichzelf laten verwijzen. Daarmee geef je aan dat dit de enige en definitieve locatie van een pagina is en voorkom je ongewilde duplicate content.

Schone, SEO vriendelijke urls worden gemakkelijk door bezoekers ingetypt en gemakkelijk door zoekmachines geïndexeerd.

Een goede en snelle doorverwijzing zorgt voor een snellere en betere indexering. Het doorverwijzen van pagina's moet je consequent doorvoeren en overbodige doorverwijzing kun je het beste verwijderen.

Technisch en inhoudelijk

De taal van de pagina kan gezet worden in het html element. Bijvoorbeeld <html lang="nl">. Je gebruikt daarbij de ISO 639 taal codes.

Het doelland van de pagina kan gezet worden in het html element. Bijvoorbeeld <html lang="nl-NL"> waarbij de laatste NL de landcode is volgens de ISO-3166 code.

Het <main> element maakt deel uit van de html5 semantische elementen zoals main,nav,aside,section en article. Door jouw meest belangrijke content binnen het main element te plaatsen maak je het zoekmachines erg gemakkelijk om de inhoud van jouw pagina goed de ontdekken.

Het <nav> element maakt deel uit van de html5 semantische elementen zoals main,nav,aside,section en article. Door jouw navigatie is het nav element te plaatsen maak je voor zoekmachine gemakkelijk om de navigaie van de rest van jouw inhoud te onderscheiden.

Content

Heading:
Koppen zijn wegwijzers die de lezer richten op de belangrijkste inhoud van een werkstuk, en houden meestal verband met de gestelde vraag. Op voorwaarde dat ze goed gestructureerd zijn, maken enkele koppen het schrijven van langere stukken makkelijker en het lezen ervan gemakkelijker.

Zoekmachines gebruiken headings om de inhoud van jouw pagina beter te begrijpen. De volgorde van jouw headings geeft aan of stukken tekst juist wel of niet wat met elkaar te maken hebben. Zorg er voor dat Google jouw pagina snapt en gebruik jouw headings in de juiste volgorde.

De eerste paragraaf:
De ideale eerste paragraaf is een korte en aantrekkelijke inleiding van jouw pagina. Wij kijken of de inhoud van deze paragraaf ook overeenkomt met de inhoud van jouw pagina.

Leesbaarheid:
Leesbaarheid verwijst naar hoe gemakkelijk het is om een tekst te lezen en te begrijpen, afhankelijk van de unieke kenmerken ervan. Dit kan worden gemeten aan de hand van maatstaven zoals het aantal lettergrepen in een zin of de woordvariëteit, waarmee een "niveau" en/of een leesbaarheidsscore wordt berekend.

De leestijd van een informatieve pagina mag niet te zo kort zijn dat de pagina niet interessant meer is maar ook niet zo lang dat een bezoeker afhaakt.

De leesbaarheid van een pagina wordt een steeds belangrijkere factor. Tenzij je schrijft voor experts of kleine kinderen moet de leesbaarheid niet te moeilijk maar ook niet te eenvoudig zijn.

Plaats minimaal 200 woorden in een artikel. Gebruik bij voorkeur 600 of meer woorden. De gemiddelde lengte van een artikel dat te vinden is in de top 10 in Google is 1400 woorden.

Mobiele optimalisatie

In de viewport staan instructies voor het schelen van een webpagina voor een mobiel apparaat. Zonder een viewport zal een mobiele website er vaak hetzelfde uitzien als een desktop website.

In de viewport staan instructies voor het schelen van een webpagina voor een mobiel apparaat.
De "width" waarde geeft de breedte van de pagina op en moet op een mobiel apparaat altijd op "device-width" worden gezet.
De "initial-scale" geeft de zoom-factor op en moet altijd op "1" worden gezet.

Frames vertragen het laden van een pagina aanzienlijk. Frames worden vaak gebruikt door social media plugins en anti spam mechanismen. Probeer hier op een mobiel apparaat slim mee om te gaan.

Headings op mobiel: Hierbij kijken wij of een heading niet meer dan 2 regels of 25% van het scherm in neemt. Zodra een heading meer dan 25% van het scherm in neemt geven wij een waarschuwing. Google en bezoekers houden er vaak niet van dat de inhoud van een pagina word 'weggedrukt'.

Met het theme color meta attribuut kun je in de meeste mobiele pagina's de kleur van het tabblad (het gebied rondom de browserbalk) aanpassen. Zo maak je jouw pagina's extra herkenbaar. <meta name="theme-color" content="#db5945">

De content is breder dan het scherm.

De klikbare elementen zitten te dicht op elkaar

Social media

De open graph informatie is bij een CMS vaak via een plugin in te stellen.

Twitter:
Twitter Cards zorgen ervoor dat een gewone tweet ‘uitgebreid' wordt met een afbeelding, video of blog waardoor deze opvalt tussen andere tweets.

Gebruik minimaal de volgende Twittercard types:
"twitter:description:, de beschrijving van jouw webpagina.
"twitter:image" de uitgelichte afbeelding
"twitter:title": de titel van de post
"twitter:card": het type card, meestal 'summary'
"twitter:site": de twitter handle (@jouwnaam_op_twitter)

Facebook / Linkedin:

Met de Facebook open graph controleer je hoe een post op Facebook er uit ziet wanneer iemand jouw pagina deelt.

Gebruik minimaal de volgende Facebook open Graph types:
"og:description:, de beschrijving van jouw webpagina.
"og:image" de uitgelichte afbeelding
"og:title": de titel van de post
"og:type": voor een webpagina moet dit op 'article' staan
"og:url": de url van depagina

Pagespeed

Links

Zoekmachines hebben inkomende en uitgaande interne links nodig om pagina's te ontdekken. Meer interne links is een indicator van een belangrijkere pagina. De ankertekst (klikbare tekstgedeelte van een link) moet relevant zijn voor de inhoud van de pagina.

Afbeeldingen

Afbeeldingen kunnen de pagina-ervaring verbeteren, maar grote afbeeldingen kunnen uw pagina vertragen.

Alt beschrijvingen helpen zoekmachines om de afbeeldingen op jouw pagina beter te begrijpen.

Het aangeven van een breedte en hoogte zorgt er voor dat een browser niet eerst een afbeelding moet analyseren voordat de browser door kan gaan met het tonen van een pagina. Vooral op telefoons met een soms slechte verbinding kan dit een grote snelheidswinst betekenen.

Vaak zien we dat afbeeldingen op een webserver vele malen groter zijn dan dat ze op een webpagina worden getoond. Dat zorgt niet alleen voor minder mooie afbeeldingen, het zorgt er ook voor dat jouw pagina een stuk trager laadt.